บริษัท ลานนาไทยขนส่ง จำกัด

พื้นที่ให้บริการขนส่ง
1. พื้นที่ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

       • ภาคเหนือ
       • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       • ภาคกลาง
       • ภาคตะวันออก
       • ภาคตะวันตก
2. พื้นที่ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดน
       • อ.แม่สาย จ.เชียงราย ไปยัง อ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์
       • อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ข้ามแม่น้ำโขงไปยัง อ.ต้นผึ้ง ประเทศลาว
       • อ.เชียงของ จ.เชียงราย ข้ามแม่น้ำโขงไปยัง อ.ห้วยทราย ประเทศลาว
       • อ.แม่สอด จ.ตาก ไปยัง จ.เมียวดี ประเทศเมียนมาร์
       • อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ไปยัง อ.ปอยเปต ประเทศกัมพูชา
       • อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ไปยัง ประเทศกัมพูชา
       • อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ไปยัง ประเทศกัมพูชา

ประเภทรถบรรทุกขนส่ง
1. รถบรรทุกพ่วงคอก

 • ขนาด 22 ล้อ
 • จำนวนรถให้บริการ 40 พ่วง
 • น้ำหนักบรรทุกสินค้าสูงสุด 31 ตัน/พ่วง
 • ขนาดกระบะบรรทุก (กว้างxยาวxสูง)
         • ตัวหัว 2.30 ม.x6.00 ม.x1.80 ม.
         • ตัวหาง 2.30 ม.x7.00 ม.x1.80ม.
         • รวม 2.30 ม.x13.00 ม.x1.80 ม. 
2. รถกึ่งพ่วงแบบพื้นเรียบ 
 • ขนาด 22 ล้อ
 • จำนวนรถให้บริการ 14 พ่วง
 • น้ำหนักบรรทุกสินค้าสูงสุด 32 ตัน/พ่วง
 • ขนาดพื้นที่บรรทุก (กว้างxยาว )
         • 2.50 ม.x12.50 ม. สามารถบรรจุพาเลทขนาดมาตรฐาน 1 เมตรx1.2 เมตร ได้จำนวน 24 พาเลท
3. รถบรรทุกพ่วงพื้นเรียบ
 • ขนาด 22 ล้อ
 • จำนวนรถให้บริการ 8 พ่วง
 • น้ำหนักบรรทุกสินค้าสูงสุด 32 ตัน/พ่วง
 • ขนาดกระบะบรรทุก (กว้าง x ยาว)
         • ตัวหัว 2.30 ม.x6.00 ม. สามารถบรรจุพาเลทขนาดมาตรฐาน 1 เมตรx1.2 เมตร ได้จำนวน 12 พาเลท
         • ตัวหาง 2.30 ม.x7.00 ม. สามารถบรรจุพาเลทขนาดมาตรฐาน 1 เมตรx1.2 เมตร ได้จำนวน 14 พาเลท
         • รวม 2.30 ม.x13.00 ม. รวมพาเลทที่สามารถบรรจุได้จำนวน 26 พาเลท

ระบบ GPS ติดตามรถ
       เรามีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ระบบติดตามรถ ซึ่งสามารถทำให้ทราบถึงตำแหน่งของรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งสินค้า เพื่อติดตามงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

บริษัท ลานนาไทยขนส่ง จำกัด
WWW.LTT.CO.TH
86 หมู่ 3 ถนน ศรีทรายมูล - เวียงชัย ต.รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105526027782
โทรศัพท์ : 053-715-093, 081-885-8448, 095-498-9426, 06-1265-9229, 085-714-4194
โทรสาร : 053-715-092 เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00
Email : info@ltt.co.th, lannathai_transport@hotmail.com
ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ 19.893823,99.861847