บริษัท ลานนาไทยขนส่ง จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก แบบเหมาลำ โดยรถพ่วง รถหัวลาก

ประเภทสินค้าที่ให้บริการขนส่ง (สินค้าเหมาลำ)
- สินค้าเกษตร เช่น ข้าวสาร ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, น้ำตาล, ยางพารา ,ปุ๋ย
- วัตถุดิบเข้าโรงงาน เช่น แร่ต่าง ๆ , ดินขาว , ถ่านหิน, วัสดุรีไซเคิล
- สินค้าอุปโภค,บริโภค เช่น เครื่องดื่ม , อาหารกระป๋อง, น้ำมันพืช 
- วัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ถุง, เหล็ก ,กระเบื้อง ,อิฐมวลเบา 


พื้นที่ให้บริการขนส่ง

1. พื้นที่ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

       • ภาคเหนือ
       • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       • ภาคกลาง
       • ภาคตะวันออก
       • ภาคตะวันตก
2. พื้นที่ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดน
       • อ.แม่สาย จ.เชียงราย ไปยัง อ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์
       • อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ข้ามแม่น้ำโขงไปยัง อ.ต้นผึ้ง ประเทศลาว
       • อ.เชียงของ จ.เชียงราย ข้ามแม่น้ำโขงไปยัง อ.ห้วยทราย ประเทศลาว

       

ประเภทรถบรรทุกขนส่ง
1. รถบรรทุกพ่วงคอก

 • ขนาด 22 ล้อ
 • น้ำหนักบรรทุกสินค้าสูงสุด 31 ตัน/พ่วง
 • ขนาดกระบะบรรทุก (กว้างxยาวxสูง) ด้านใน
         • ตัวหัว 2.30 ม.x6.00 ม.x1.80 ม.
         • ตัวหาง 2.30 ม.x7.00 ม.x1.80ม.
         • รวม 2.30 ม.x13.00 ม.x1.80 ม. 
2. รถกึ่งพ่วงแบบพื้นเรียบ (รถเทรลเลอร์-รถหัวลาก)
 • ขนาด 22 ล้อ
 • น้ำหนักบรรทุกสินค้าสูงสุด 32 ตัน/พ่วง
 • ขนาดพื้นที่บรรทุก (กว้างxยาว )
         • 2.50 ม.x13.20 ม. สามารถบรรจุพาเลทขนาดมาตรฐาน 1 เมตรx1.2 เมตร ได้จำนวน 26 พาเลท
       
      สามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ทั้งแบบตู้สั้น 20 ฟุต และตู้ยาว 40 ฟุต
3. รถบรรทุกพ่วงพื้นเรียบ
 • ขนาด 22 ล้อ
 • น้ำหนักบรรทุกสินค้าสูงสุด 35 ตัน/พ่วง
 • ขนาดกระบะบรรทุก (กว้าง x ยาว)
         • ตัวหัว 2.40 ม.x6.00 ม. สามารถบรรจุพาเลทขนาดมาตรฐาน 1 เมตรx1.2 เมตร ได้จำนวน 12 พาเลท
         • ตัวหาง 2.40 ม.x7.00 ม. สามารถบรรจุพาเลทขนาดมาตรฐาน 1 เมตรx1.2 เมตร ได้จำนวน 14 พาเลท
         • รวม 2.40 ม.x13.00 ม. รวมพาเลทที่สามารถบรรจุได้จำนวน 26 พาเลท

 มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q-Mark
 เรามีทีมงานคุณภาพ ให้บริการ 
ซึ่งบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกจาก กรมการขนส่งทางบก โดยมาตรฐานคุณภาพบริการครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ องค์กร, การปฏิบัติการขนส่ง,พนักงานทั่วไป, พนักงานขับรถ และลูกค้า 

ระบบ GPS ติดตามรถ
       เรามีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ระบบติดตามรถ ซึ่งสามารถทำให้ทราบถึงตำแหน่งของรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งสินค้า เพื่อติดตามงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 


บริษัท ลานนาไทยขนส่ง จำกัด
WWW.LTT.CO.TH
86 หมู่ 3 ถนน ศรีทรายมูล - เวียงชัย ต.รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105526027782
โทรศัพท์ : 053-715-093, 06-1265-9229, 085-714-4194
โทรสาร : 053-715-092 เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00
Email : niran@ltt.co.th, lannathai_transport@hotmail.com
ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ 19.893823,99.861847